Hvem er FHHD

FHHD - Hvem er vi

Hypnose vinder i disse år stadig større udbredelse og vi bliver flere og flere uddannede hypnotisører, hypnoterapeuter, coaches med flere.

Foreningen for Hypnotisører og Hypnoterapeuter i Danmark – FHHD – blev dannet i 2018 af en række hypnotisører med en fælles passion for og kærlighed til faget.

Fra begyndelsen har det været et vigtigt fundament, at vi kan rumme den mangfoldighed af uddannelsesmæssige retninger, som der er i faget, lige som vi hilser både coaches, showhypnotisører og hypnoterapeuter velkommen.

Det gør vi, fordi vi tror på, at vi kan lære af hinanden uanset retning og skoling, og at udveksling af tanker, holdninger og ideer gør os endnu bedre sammen. Det er FHHD’s DNA. 

Vi ønsker at arbejde for at:

udbrede kendskabet til hypnose og hypnoterapi i samfundet, herunder den omfattende forskning, der er på området, skabe de bedste betingelser for, at faget kan udvikle sig optimalt, således at det får den anerkendelse det fortjener.

Understøtte medlemmernes fortsatte tilegnelse af viden om, hvad der rører sig indenfor faget og ikke mindst omkring forskningen på området.

Vi tror på: At flere ved mere, og at sammen er vi stærkere.

Vi håber du har lyst til at blive en del af vores fællesskab.

Rigtig hjertelig velkommen.

Bestyrelsen i FHHD.

Vedtægter

Herunder er et lille udsnit af vores vedtægter. Ønsker du at læse alle vedtægter kan du downloade dem som PDF i sin helhed

 • 1. Navn og hjemsted.

Foreningens navn er Foreningen for Hypnotisører og Hypnoterapeuter i Danmark (FHHD)

 • 2. Værdigrundlag.

Foreningen bygger på et demokratisk værdigrundlag.

Foreningens medlemmer repræsenterer en tilgang, der på alle måder hjælper til at nå foreningens formål samt værdigrundlag.

Foreningen ønsker et fagligt, trygt og sagligt hjemsted for alle medlemmer hvor det at møde hinanden positivt og løfte hinanden er en naturlig del af vores måde, at være kollegaer på.

Foreningen ønsker, at afspejle diversiteten i hypnose-Danmark ud fra det synspunkt, at alle uddannede hypnotisører og hypnoterapeuter, skal have mulighed for, at være en del af det faglige fællesskab, der bl.a. har til formål at højne muligheden for at lære af hinanden samt dygtiggøre sig inden for faget.

Foreningen ønsker ligeså et bredt fællesskab blandt medlemmer hvor respekt og saglighed er i højsæde og hvor vi ønsker at ”løfte i flok” for på bedst mulig vis at støtte op om positivt, kollegialt samarbejde og praksis samt vedligeholde og udvikle foreningens på formål.

Medlemsfordele

 • Konferencedeltagelse med rabat
 • Events & kurser
 • Rabat på regnskabsprogram det første år
 • Gratis opstart med bookingsystem, mails m.m.
 • Nyuddannet har gratis medlemskab det første år
 • Fællesskab med andre terapeuter i fælles forum
 • Anvendelse af foreningens logo på egen hjemmeside
 • Og helt sikkert meget mere når du møder andre medlemmer

Bliv medlem og gør din stemme gældende løbende gennem bestyrelsen og ikke mindst på den årlige generalforsamling. Vi er en demokratisk forening der ønsker at lytte til din stemme.

Etiske retningslinjer for medlemmer

FHHD som forening er vidtfavnende, hvor vi arbejder ud fra nogle etiske grund forudsætninger. Udover herunder nævnte er det en selvfølgelighed at foreningen og dens medlemmer arbejder inden for gældende lovgivning og øvrige etiske og moralske grundprincipper.

På den måde sikrer vi os, at alle med tryghed kan opsøge og modtage hjælp gennem vores medlemmer

 • Vi udfører kun hypnose, terapi og coaching til dig, der selv har bedt om det
 • Vi giver kun vejledning og råd, der er konstruktive og som kan stille dig bedre
 • Vi udviser respekt og indlevelsesevne overfor dig
 • Vi har tavshedspligt i alle henseende
 • Vi udviser stor ansvarlighed, god etisk forståelse og høj moral
 • Vi udøver kun terapi, hypnose og coaching i forsvarlig fysisk og psykisk tilstand
 • Vi adskiller hypnose fra anden almen rådgivning
 • Vi opfylder nærværende kendte regler under alt hypnoseterapi og coachingarbejde
 • Vi henviser til anden faglig ekspertise, hvis det vurderes bedst for dig
 • Vi påtager os kun opgaver, der ligger inden for vores faglig viden og kompetence
Velkommen til foreningen

Bliv medlem i dag

Vi vil hjertens gerne have netop dig som medlem og glæder os til at byde dig velkommen i FHHD – Foreningen for Hypnotisører og Hypnoterapeuter i Danmark