Kontakt FHHD

Kontakt FHHD

Du er meget velkommen til at kontakte os

Vi er en demokratisk forening repræsenteret af en frivillig arbejdende bestyrelse på medlemmernes vegne

Du kan kontakte os via email adresserne, der er listet herunder, og vi vil bestræbe os på at besvare dig inden for rimelig tid

Vi har valgt at opdele kontaktmulighederne i en bestræbelse på, at du får fat i den rigtige person og dermed også svar på din henvendelse. 

Tøv ikke med at kontakte os. 

Bestyrelsen i foreningen FHHD består af:
Carlo Olavi Nemborg: Stedfortrædende formand
Tonny Læbel: (Formand)
Birgitte Israelsen: Kasserer
Tina Nurby: Sekretær og SoMe ansvarlig
René Ejsing: Webmaster
Morten Danielsen: Suppleant
Christina Bech Godskesen-Andersen: Suppleant

Fra venstre
René Ejsing, Tonny Læbel, Tina Nurby, Carlo Olavi NemborgMorten Danielsen, Birgitte Israelsen, Christina Bech Godskesen-Andersen

Generelle henvendelser

Mail: info@fhhd.dk

Skriv til denne adresse med generelle henvendelser, der ikke falder ind under de andre personer og kategorier 

Formanden

Mail: formand@fhhd.dk

Carlo Olavi Nemborg er stedfortrædende formand for FHHD 

Skriv til hertil hvis det drejer sig om de overordnede spørgsmål som fx henvendelse ang. presse og offentlig udtalelse, vedtægter og formål.

Kasserer

Mail: kasserer@fhhd.dk

Birgitte Israelsen er kasserer i foreningen

Skriv her hvis det drejer sig om de økonomiske spørgsmål og regnskab fx i forbindelse med konference og regnskabet som helhed

SoMe og sekretær

Mail: some@fhhd.dk

Tina Nurby er Sekretær og SoMe ansvarlig

Skriv hertil hvis det drejer sig om FHHD på de sociale medier, opslag du gerne vil have med der, eller spørgsmål til referater 

Webmaster

Mail: web@fhhd.dk

René Ejsing er ansvarlig for hjemmesiden og medlemsportalen. Skriv hertil hvis du har kommentar, forslag, eller spørgsmål vedrørende medlemsportalen, hjemmesiden o.l. 

Endnu ikke medlem?

Er du praktiserende hypnotisør, hypnoterapeut, underviser inden for faget, eller stor interesse for at blive det så bliv medlem i dag

Som medlem har du rigtig mange fordele som du kan læse mere om her