/* change text on add-to-cart-button pr product */

Referat fra bestyrelsesmøde d. 20. 6. 2022 

 

 

Punkt 1. Referatet fra sidst er godkendt. 

 

Punkt 2. Fremlæggelse af forslag til budgettet for kommende år (Birgitte) 

 

aFHHD 
Budget 

 

 

 

2021 

 

2022 

 

2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medlemmer: 

93 

 

               102  

 

           117      

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontingent 

46.500,00 

 

51.150,00 

 

58.822,50 

 

Forsikringer 

17.175,00 

 

20.000,00 

 

23.000,00 

 

Konference 

67.600,00 

 

74.360,00 

 

85.514,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-131.275,00 

 

-145.510,00 

 

-167.336,50 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konference estimeret 

0 

 

200.000,00 

 

170.000,00 

 

Gebyrer 

19.466,14 

 

13.000,00 

 

13.200,00 

 

Rente bank 

646,57 

 

500,00 

 

500,00 

 

Konsulent vedr. WEB 

6.000,00 

 

6.000,00 

 

6.000,00 

 

Betalingsløsning 

3.855,00 

 

3.900,00 

 

3.900,00 

 

Simply WEB 

1.074,05 

 

1.050,00 

 

1.050,00 

 

forsikring TRYG 

13.750,35 

 

13.750,00 

 

13.750,00 

 

GDPR kursus 

5.625,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

medlems fremmende kurser 

0,00 

 

10.000,00 

 

10.000,00 

 

Bestyrelses møde omk 

7.865,20 

 

7.000,00 

 

7.000,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

58.282,31 

 

255.200,00 

 

225.400,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bank 

166.013,99 

 

129.316,68 

 

71.253,18 

 

 

 

Under budget har vi drøftet hvor overraskende lidt der er tilbage til foreningen af kontingentet, når gebyrer til banken, betalingsløsninger, opkrævningsgebyrer mm er taget ud.  

Thorbjørn har undersøgt andre muligheder, men de er i sidste ende ikke meget billigere og der er en stor opgave i at flytte dette til en ny udbyder. Af 51.150 kr. i indtægt er der kun ca. halvdelen tilbage, nemlig 26.700 kr. når vores webkonsulent er regnet med.  

 

Vi kan naturligvis øge indtægten ved at hæve kontingentet, men en bedre måde at øge indtjeningen i foreningen på, er ved at få flere medlemmer til foreningen, og det vil vi arbejde mere på i fremtiden.  

 

Thorbjørn undersøger om betalingsgebyret kan betales af det enkelte medlem og ikke af foreningen. 

 

 

Punkt 3. Rettelse og eventuel godkendelse af forslag til ændringer af vedtægterne. Udsat til næste bestyrelsesmøde. 

 

Punkt 4. Opfølgning på konferencen. Der var stadig nogle opfølgninger tilbage fra konferencen, men de blev udsat, da flere af dem udspringer fra Keld’s arbejde, og han deltog ikke i mødet. 

 

 

Eventuelt