/* change text on add-to-cart-button pr product */

Referat af bestyrelsesmøde d. 5.9. 2022

1. Referat fra sidst Godkendes

 Godkendt

2. Tonny vil gerne afgive posten som referent. Jeg er både den der
indkalder til møder, skriver punkterne, mødeleder, og referent,. Først
fremlægge et punkt som jeg ofte har taget stilling til og sat på
dagsordenen og også skal opsummere beslutningerne i forhold til et
referat. Det synes jeg ikke er optimalt da det kan være med til at tage
engagementet fra andre og så oplever jeg mig selv som en enetaler og
det bryder jeg mig heller ikke om.
Pkt. fra sidste bestyrelsesmøde 8.8.

Vi enes om at skiftes til at tage referat i besluttet rækkefølge: Keld,
Thorbjørn, Ditte, Michael, Carlo, Birgitte.

3. Rettelse og eventuel godkendelse af forslag til ændringer af
vedtægterne i §3.
Hele §3 bør vi kigge på og rette i, for der er alt for mange ting vi umuligt
kan, som står der som et ønsket formål. Både Stk. 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10,
11, er vanskelige at leve op til, så de er kun med til at gøre opgaven
vanskeligere for bestyrelsen og skuffe medlemmer der har henvendelser
som refererer til disse. I kan selv gå ind på siden og læse dem nederst i
lockin delen.
Pkt. fra sidste bestyrelsesmøde 8.8.

Stk. 1 ændres (i forbindelse med ”økonomisk”)
Stk. 2 godkendt
Stk. 3 ændres
Stk. 4 godkendt
Stk. 5 godkendt
Stk. 6 slettes
Stk. 7 slettes
Stk. 8 ændres
Stk. 9 ændres
Stk. 10 ændres i forhold til at ”sikre”.
Stk. 11 omskrives i forhold til at ændre at medlemmerne er en del af
processerne.
Stk 12 ændres til ”tilbyder medlemmer”
Tonny opdaterer.

4. Opfølgning på konferencen.

Input til oplægsholdere, er der kommet gode forslag som vi skal
undersøge nærmere.

Birgitte kontakter veninde/kollega mht tale om børn.
Der tilbydes undervisere gratis adgang til konferencen, og måske en lille erkendtlighed.
Ditte taler med Selskab for klinisk hypnose.
Keld taler med Heidi Ranthe
Keld taler med pingerne.

Adgang til konference materialet 2022 Her skal vi drøfte om der skal
være muligt at købe sig adgang, hvis man ikke har deltaget i
konferencen. Principielt kan vi jo risikere flere nedlukninger, så det er
måske godt nok at vi har forholdt os til denne del.

Vi udsætter muligheden til 2023.

Mulighed for at købe online adgang til konferencen? hvor er vi med det,
er det noget vi skal arbejde videre på?

Vi skrinlægger muligheden, da det bliver meget kompliceret.

5. Opfølgning fra Thorbjørn omkring websiden, betalingssystemer,
udløb af kort mm.
Pkt. fra sidste bestyrelsesmøde 8.8.

Thorbjørn har sendt mails ud, og alt er sat op som det skal.

6. Diskuter Birgittes forslag om at vi alle får en medlemsliste, så vi kan
se hvem medlemmerne er. Kan Thorbjørn evt. sende en sådan liste til
os på mail.

Thorbjørn laver en liste til bestyrelsesmedlemmerne.

7. Eventuelt

Keld laver facebookopslag hvor vi søger hjælp til at skrive

artikler om hypnose/terapi til udgivelse i foreningsregi.

Der lægges op til at vi laver en julefrokost eller andet for at

mødes fysisk nu og da.

Dato for næste bestyrelsesmøde:
Mandag 3. oktober 2023 kl 17.
Referent: Thorbjørn
t@pasgaard.com