/* change text on add-to-cart-button pr product */

 

Til stede:

Ditte, Tonny, Birgitte, Carlo og Thorbjørn

  1. Referat fra sidst Godkendes 

Referatet blev aldrig sendt rundt til alle medlemmer, ligger ikke under ’Referater’ på hjemmesiden, men kun under nyheder.

Blev sendt ud på messenger og godkendt.

Thorbjørn følger op.

 

  1. Rettelse og eventuel godkendelse af forslag til ændringer af vedtægterne.

Tonny har lavet et oplæg til dette og det bliver sendt det på mail.

Ændringerne er gennemgået og rettet til, Tonny sender opdateret version ud pr. mail til bestyrelsen.

 

  1. Medlemslister til alle bestyrelsesmedlemmer, hvor vidt er vi med det (Thorbjørn)

Listen er delt med bestyrelsen (ligger i bestyrelsens gruppe på Facebook)

 

  1. Forslag fra Birgitte om at skrive artikel/pressemeddelelse til indlevering på landets lokalaviser. Der var en x. Journalist i Birgittes netværk som evt. kunne skrive dette. Hvor er vi med det? Skal vi evt. prøve andre veje også?

Birgitte har taget kontakt, men kontakten virkede ikke frisk på at lave noget alligevel

Tonny laver et forslag til et skriv der kan opfordre medlemmer til at dele mere om hypnose

 Skal vi evt. satse lidt på at komme et samarbejde nærmere med DSKH, ved at invitere deres medlemmer til konferencen? Kan ikke huske om vi har diskuteret dette eller det bare er i mit hoved.

Se pkt 6/7

 

  1. Til orientering:
    Jeg har i dag sendt flg. besked til NGH Danmark, ift. et eventuet fremtidigt samarbejde, som tidligere har været drøftet her i gruppen. Hej Ngh Danmark. Jeg skriver til jer som formand for FHHD. Da det er et af formålene i vedtægterne for FHHD, at samarbejde med andre nationale såvel som internationale hypnose organisationer, har vi i bestyrelsen flere gange drøftet muligheden for samt, fordelene ved et evt. samarbejde med bl.a. NGH Danmark. Som i jo også ved, repræsenterer vi en forholdsvis lille faggruppe i Danmark. Tanken om at samle kræfterne og ad den vej få større sammenhængs- og gennemslagskraft, har altid været en del af FHHDs tanke. Vi har ingen konkrete tanker om hvad et sådant samarbejde kunne indebære. Men i første omgang kunne det måske være noget samarbejde omkring vores respektive konferencer. Derfor vil vi hermed gerne åbne op for en sådan drøftelse, sammen med jer, hvis i tænker at dette også kunne være fordelagtigt for jer og jeres medlemmer og i sidste ende for hele faget. Vi håber i vil vende dette sammen og ser frem til at høre fra jer. Mvh Tonny Læbel FHHD
  1. Input til oplægsholdere, hvad er status, hvem er i spil og hvem skal der reageres yderligere på?

Ditte skriver til formanden for DSKH og starter dialog

NGH Danmark er allerede kontaktet ang. muligt samarbejde

 

  1. Eventuelt

Kim fra Tryg har kontaktet os ang. den store forsikringspakke som er i fare for at blive annulleret

Thorbjørn kontakter Kim og hører ang. hvad grænsen helt præcist er

 

 

Referent rækkefølge: Keld, Thorbjørn, Ditte, Michael, Carlo, Birgitte.

Dato for næste bestyrelsesmøde:
Mandag 7. november 2022 kl 17.
Referent næste gang: Ditte