RAB godkendelse

Forening for Hypnotisører og Hypnoterapeuter i Danmark arbejder på at blive godkendt til at kunne RAB-registrere de af medlemmerne, der opfylder kravene til RAB.

Vær opmærksom på, at RAB-godkendelse ikke automatisk giver dig momsfritagelse. Læs mere om (delvis) momsfritagelse.

RAB-ordningen, fakta

RAB står for Registreret Alternativ Behandler. RAB er en titel, som en alternativ behandler kan opnå, hvis man opfylder visse uddannelseskrav.

Titlen (RAB-godkendelsen) kan kun gives af en brancheforening, som arbejder på at varetage medlemmernes faglige interesser og har gjort det i min 2 år. Foreningen skal godkendes af Styrelsen for Patientsikkerhed til at kunne tildele RAB titlen til sine medlemmer.

Brancheforeningen skal som minimum stille de krav, som er angivet i ” Bekendtgørelse om en brancheadministreret registreringsordning for alternative behandlere” til medlemmer, der vil RAB-registreres. Brancheforeningen kan stille yderligere krav.

Minimumskravene er:

 • Minimum 660 lektioners uddannelse:
  • Minimum 250 lektioner i det primære fag (for os er det hypnose)
  • Undervisning i ” basal sundhedslovgivning, herunder autorisationslovens bestemmelser om forbeholdt virksomhed og kvaksalveri, klinikvejledning/klientbehandling, psykologi samt præsentation af andre alternative fagområder
  • Afsluttende eksaminer herunder i basisfagene anatomi/fysiologi og sygdomslære

Bekendtgørelsen kan læses her:

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=192021

I dag er der kun én brancheforening, der er godkendt til at registrere hypnoterapeuter, det er DAKOBE. DAKOBE stiller yderlig krav om førstehjælpskurser, og har i august i år desuden skærpet uddannelseskravet, således at klinikvejledning skal tages som fysisk undervisning, hvilket betyder, at online-uddannelser såsom den, Innowell udbyder ikke længere kan bruges (de øvrige fag kan, det er foreløbig kun klinikvejledning, man skal tage fysisk ifølge DAKOBE).

FHHD vil, når vi bliver godkendt til at RAB-registrere vores medlemmer, ikke stille andre krav end minimumskravene.

For at en brancheforening kan blive godkendt til at tildele RAB titlen til sine medlemmer, skal følgende krav være opfyldt:

 • Foreningen skal have minimum 30 medlemmer, der opfylder kravene til RAB. Man kan nøjes med 20 medlemmer, hvis man er en paraplyforening (det er man, hvis foreningen repræsenterer flere brancher, for eksempel hypnoterapi og akupunktur)
 • Der skal være et etisk regelsæt, som medlemmerne er forpligtede til at overholde. Der stilles også krav til, hvad dette regelsæt som minimum skal indeholde
 • Foreningen skal have vedtægter, være demokratisk opbygget og holde generalforsamlinger
 • Foreningen skal have et klageorgan, hvortil brugerne/klienterne kan klage over behandlingen
 • Foreningerne skal betale følgende gebyrer til Styrelsen for Patientsikkerhed:
  • 425 kr. for vejledning og vurdering af ansøgning om en forenings godkendelse til at kunne registrere alternative behandlere
  • 137 kr. for godkendelse af en forening til at kunne registrere alternative behandlere
  • et årligt gebyr på 6.069 kr. for opretholdelse af en forenings godkendelse til at kunne registrere alternative behandlere.