Du kan blive fritaget for at betale moms af visse sundhedsydelser, hvis du opfylder nogle uddannelsesmæssige krav.

Det betyder, at du i stedet for moms betaler lønsumsafgift for de sundhedsydelser, der er omfattet af fritagelsen. Du skal lønsumsregistreres hos Erhvervs- og selskabsstyrelsen (på virk.dk), inden du kan anvende ordningen. Og du skal opfylde nogle uddannelseskrav for at kunne blive lønsumsregistreret.

SKAT har udsendt et styresignal om “anden egentlig sundhedspleje”. Og du kan læse mere om momsfritagelse og lønsum her: http://skat.dk/skat.aspx?oid=2234577

Uddannelseskravene for momsfritagelse for visse sundhedsydelser er her gengivet for hhv. ”alternative behandlere” og ”psykoterapeuter”. Hypnoterapeuter kan blive godkendt under begge.

Uddannelseskrav – alternative behandlere

For de alternative behandlere har SKAT følgende uddannelseskrav, som er opstillet af sundhedsstyrelsen:

Anatomi/fysiologi  200 timer
Sygdomslære/farmakologi  100 timer
Den primære behandlingsform  250 timer
Klinikvejledning/klinikbehandling  10 timer
Øvrig sundhedsfaglig uddannelse  100 timer
I alt  660 timer

Læs mere på SKATs hjemmeside.

Uddannelseskrav for det psykoterapeutiske område

Her står der i vejledningen fra SKAT:

Hvis du arbejder inden for det psykoterapeutiske område kan timerne i anatomi/fysiologi og sygdomslære/farmakologi erstattes af timer inden for den primære behandlingsform. Det kan for eksempel være teoretisk undervisning inden for det psykoterapeutiske område, egenterapi og modtagelse af supervision.