/* change text on add-to-cart-button pr product */

Referat fra bestyrelsesmøde d. 8. 8. 2022

Referat fra bestyrelsesmøde d. 8. 8. Deltagere: Birgitte, Ditte og Tonny, (Thorbjørn meldt afbud da han er på ferie)  Pkt 1. Godkendelse af referat. Referat godkendt med flg. tilføjelse i pkt. 2.: Thorbjørn ville undersøger om betalingsgebyret kan betales af det...

Referat fra bestyrelsesmøde d. 20. 6. 2022

Referat fra bestyrelsesmøde d. 20. 6. 2022      Punkt 1. Referatet fra sidst er godkendt.    Punkt 2. Fremlæggelse af forslag til budgettet for kommende år (Birgitte)    aFHHD Budget        2021    2022    2023                  Medlemmer:  93                   102    ...