/* change text on add-to-cart-button pr product */

Generalforsamling 25.03.22

 Referent: Ditte Hjort

     1. Dirigent: Brian

  1. Valg af stemmetællere 
  2. Formandens beretning: Indsat nederst i dok.
  3. Formandens beretning og dertilhørende regnskab godkendes. Indeværende regnskab dækker således over 1½ år.  

 -Forslag til vedtægtsændring: Der foreslås at GF afholdes på en fastsat, årlig dato, men med indskrevet mulighed for at flytte det, hvis det vurderes nødvendigt. dodkendes dette års regnskab. 

*Indsæt regnskab*

  1. Indkomne forslag: Se øvrige punkter.
  2. Budget for indeværende år: Ingen ændringer i kontingent. 

-Tilføjelse: Estimeret budget for næste regnskabsår. 

  1. Valg af bestyrelsesmedlemmer: Ditte Hjort, Peter Hald og Carlo Nemborg er på valg. 

Keld Pedersen og Birgitte Israelsen vælges ind i bestyrelsen. Carlo genopstiller og vælges ind. Næste bestyrelse består således af Tonny Læbel, Carlo Nemborg, Thorbjørn Pasgaard, Keld Pedersen, Birgitte Israelsen 

  1. Valg af suppleanter: Michael Beligiannis og Ditte Hjort
  2. Valg af revisor: Christina Godskesen

 

Formandens beretning

 Den sidste generalforsamling blev afholdt d. 20 september 2020. På daværende tidspunkt var foreningen kun et meget lille skridt fra at gå i opløsning, da der kun var en meget beskeden interesse fra medlemmer til at gå ind i foreningsarbejdet, og det var med nød og næppe at der overhovedet blev dannet en bestyrelse, til at føre arbejdet videre.

For mit eget vedkommende kan jeg sige at det ikke var med den store skaber energi, at jeg gik ind i foreningens bestyrelse igen, men mere fordi jeg synes at det var ærgerligt hvis foreningen skulle opløses igen, inden den sådan rigtigt var kommet i gang.

 Jeg vil også lige starte med at sige, at der ikke var nogen iblandt os bestyrelsesmedlemmer som hverken har den store foreningserfaring, regnskabserfaring eller som har nørdet med hvordan sådanne ting skal køre, ligesom der var da foreningen startede op. Jeg siger dette fordi i senere vil komme til at høre hvordan vi, uden at være bevidste om det, har forbrudt os på foreningens vedtægter og derfor har behov for enten jeres tilgivelse eller en helt ny bestyrelse. Mere om det senere.

 Men vi fik dannet en bestyrelse og vi fik mobiliseret energien til at komme godt i gang. Vi startede med at sætte os ind i hvad det var den tidligere bestyrelse havde af fokus områder, for at få en forståelse for retningen og for også at sætte vores præg på disse områder.

 En af tingene var at forsøge at få større anerkendelse af vores fantastiske forandringsskabende fag, ved at søge om tilskudsberettigelse af hypnose og hypnoterapi i f.eks. Sygeforsikring Danmark.

Der blev lavet et oplæg til at sende til de forskellige kredse i SD, men de blev alle mødt med afvisning i døren, uden mulighed for at tale vores sag for bestyrelserne i de forskellige afdelinger.

 Det var I bestyrelsen enighed om at sådan som det ser ud lige nu, så er den vej ikke rigtig en mulighed som vi vil give mere energi. Det er naturligvis ærgerligt men der er kun en begrænset energi til rådighed i bestyrelsen og at give dette projekt mere energi vurderer vi er skønne spildte kræfter.

 At skabe en offentlig anerkendelse kan til tider virke lidt som det må have været, at skabe anerkendelse af forskellige heksekunster i middelalderen.

Faktisk er det nok nærmere hver enkeltes indsigt i hypnosens verden, sammen med vores daglige arbejde og succeser med at hjælpe mennesker til hurtig og varig forandring, i forhold til alverdens tanke og sindsskabte lidelser, som er vores bedste redskab i arbejdet med at skabe større anerkendelse af hypnose faget. Det er min personlige opfattelse at show hypnose ligeledes er med til at skabe en positiv hype omkring vores fag, hvilket også har fremgået af vores vedtægter, helt fra starten af foreningen.

 Vi har også besluttet at lukke FB siden for ikke medlemmer, på et tidspunkt tidligt i vores bestyrelsesarbejde, men da det er lidt af et tveægget sværd, har vi har ikke handlet på dette endnu, af flere forskellige grunde. Bl.a. kan siden være med til at fungere som markedsføringsplatform for at få flere betalende medlemmer til foreningen, ved at udbyde tidligere nævnte events, hvor fordelene ved at være medlem er signifikante.

 Så har vi arbejdet hårdt på at skabe denne forhåbentlig fantastiske konference, som så småt er startet i dag, med kurset med Melissa Tiers. Det har været rigtig meget arbejde i det, men vi har høstet meget erfaring allerede og så er vi rigtig godt tilfredse med resultatet så vidt, og håber på at konferencen løber lige så godt af stablen som den er startet.

 Vi har holdt 15 bestyrelsesmøder over perioden siden sidste generalforsamling

 Afholdelse af den årlige Konferencen er en af de ting vi fortsat vil arbejde videre på og planlægningen af 2023 konferencen starter allerede på et af de næst kommende bestyrelsesmøder.

 En anden ting vi gerne vil er at hæve antallet af medlemmer i foreningen. Vi har en plan om at lave flere events i løbet af året, med bl.a. gratis kursusdage for medlemmer og andre aktiviteter som ville gøre det mere attraktivt at være medlem af FHHD og forhåbentlig ad denne vej styrke vores anerkendelse som behandlingsform i Danmark.

 Der påtænkes endvidere at arbejde på noget samlet markedsføring omkring forskellige forskningsforsøg mm. som taler vores sag og som kan sammensættes således at alle kan dele det samme, på samme tid på de sociale medier.

 Derudover vil vi arbejde på et eventuelt samarbejde med NGH Danmark, som måske kunne bane vejen til at slå nogle kræfter sammen og dermed stå lidt stærkere udadtil.

  Nå men nu til vores overtrædelse af vedtægterne, som jeg nævnte tidligere i beretningen.

 På det tidspunkt hvor vi tog over var der fra den tidligere bestyrelse allerede taget stilling til, at flytte konferencen med efterfølgende generalforsamling fra efteråret til foråret. Dette var en beslutning som vi fandt god og fin, men på grund af de daværende corona restriktioner blev konferencen aflyst og dermed også generalforsamlingen.

Hvad ingen af den nuværende bestyrelse havde forholdt sig til var, at der i vedtægterne tydeligt står at generalforsamlingen skal afholdes årligt og inden november. Dette er ikke sket og derfor har bestyrelsen gjort sig skyldig i vedtægts brud.

Og værre bliver det af, at disse vedtægter først kan ændres til næst kommende generalforsamling, for da vi fandt ud af dette, da var det for sent at komme med forslag til vedtægtsændringer. Forslag til vedtægtsændringer skal nemlig være indkommende senest 3 måneder før generalforsamlingen.

 Så hvis i godkender formandens beretning nu, så accepterer og godkender i også vores vedtægtsbrud. Gør i det ikke, jamen så er der mulighed for at vælte den gamle bestyrelse og vælge en helt ny, men det er op til jer 😃

 Skulle i vælge at godkende den, så garanterer vi jer for at vi på dette område vil lægge os i selen for at forholde os til vedtægterne med jævne mellemrum, således at vi ikke kommer på kant med vedtægterne igen.

 

Med venlig hilsen

Formanden